Reorganisatie dienst openbare werken stad Hamont-Achel

Een optimale organisatie en dito structuur drong zich op in onze stad. Er werden verschillende initiatieven genomen om deze kans waar te maken. IDEA Consult kreeg de opdracht om het ingezette verbeteringstraject te finaliseren. Als eerste concrete aanpak stelde IDEA Consult voor om de (re)organisatie van de dienst openbare werken met de formule van een begeleidende werkgroep op te starten. Dit leidde al vlug tot het voorstel om een ad interim management aan te stellen om zo de overgang naar de reorganisatie van deze dienst voor te bereiden. Via haar dochteronderneming, MONDEA, werd de heer Geert Droogmans aangesteld als interim manager openbare werken.

Vanaf het eerste kennismakingsgesprek, dat aan deze aanstelling voorafging, was het duidelijk dat de heer Geert Droogmans bijzonder geschikt was voor deze invulling. Hij kwam zeer kordaat over, had bergen ervaring in de gemeentelijke openbare sector/werken, gaf aan voor een no-nonsense aanpak te staan en toonde de gewenste leiderschapskwaliteiten als duidelijkheid, klaarheid, luisterbereidheid, doe-kracht, organisatie-kracht, people management. Kortom hij toonde zijn zachte maar duidelijk sturende hand die medewerkers hun talenten en tekortkomingen zou tonen en ze voor hun verantwoordelijkheden en taken ging stellen en ze aan deze afspraken ging houden. Zijn natuurlijke uitstraling en zijn fysiek voorkomen ondersteunen deze kwaliteiten.

Geert Droogmans heeft al deze verwachtingen ingelost en stuurt momenteel het veranderingsproces van de dienst openbare werken waarbij de planning, de juiste taakverdeling, het maken van eenvoudige maar duidelijke afspraken en het zoeken van de juiste man op de juiste plaats ruim aan bod komt. Hij is een sturende coach die vanuit zijn heel ruime ervaring ook inhoudelijk corrigeert en zowel medewerkers als bestuur op de mogelijke financiële consequenties duidt en het begrip budgetcontrole als een aan te leren attitude voorop stelt.

Theo Schuurmans, Burgemeester Hamont-Achel

Theo Schuurmans

Interimmanagement gemeente Ranst

Een half jaar geleden viel onze gemeente vrij plots zonder diensthoofd Openbare Werken. De keuze werd gemaakt om een interimmanager aan te stellen en we namen contact op met IDEA Consult. Haar dochteronderneming, MONDEA, stelde ons op zeer korte termijn voor om deze functie in te vullen door Geert Drooghmans. Geert had meer dan twintig jaar ervaring als ingenieur in een lokaal bestuur.

Op zeer korte termijn maakte Geert zich eigen van zowel onze manier van werken, als onze belangrijkste dossiers. Geert creëerde op zijn eigen, coachende manier van leiding geven een nieuw elan bij de dienst Openbare Werken. De inertie van een aantal dossiers werden door zijn gedrevenheid en leiding omgezet in een planmatige aanpak. Zijn positivisme en inzet straalt uit over heel onze gemeentelijke organisatie. Zijn deskundigheid op gebied van wegen, patrimonium als groenbeheer resulteerde in een aangepaste visie van het beleid, bijvoorbeeld qua onderhoud van onze wegen. Geert voorziet het college van burgemeester en schepenen van kostenefficiënte en heldere adviezen, wat het beleid een positieve impuls geeft.

Onder zijn leiding kwam het dossier van de bouw van de gemeentelijke magazijnen in een stroomversnelling. Een aanzienlijke inhoudelijke sanering leverde bijkomend een stevige kostenreductie op. Budgetcontrole is hem duidelijk niet onbekend!

Wim Van der Schoot, gemeentesecretaris Ranst

Wim Van der Schoot

Interimmanagement gemeente Ranst

We waren mei 2016, de bestuursperiode was meer dan halfweg.  De realisatiegraad van onze projecten was te laag en moest dringend opgekrikt worden. We verwelkomden Geert als interimmanager voor de dienst Openbare Werken.

Op basis van zijn grote ervaring in het leiden van gemeentelijke technische diensten boekte Geert onmiddellijk resultaat. Met een half woord heeft hij genoeg om de noden van het schepencollege om te zetten naar realiseerbare projecten. Mede door zijn positivisme realiseerde hij op korte termijn een sfeer van vertrouwen tussen schepencollege en ambtenaren.

Zijn mensgerichte aanpak, no-nonsense mentaliteit en uitgebreide technische kennis vertalen zich in een nieuwe ‘drive’ binnen ons gemeentebestuur.  Zijn maturiteit zorgt voor een vernieuwde interne samenwerking tussen de gemeentelijke diensten. Ik ervaar zijn coachende manier van leiding geven als een grote meerwaarde voor onze gemeente.

Lode Hofmans, Burgemeester Ranst

Lode Hofmans

Interimmanagement stad Hamont-Achel

Vorig jaar voerde IDEA Consult in opdracht van de stad Hamont-Achel een analyse uit van de dienst Openbare Werken. Enkele basisvragen waren:

  • Welke verbeteringen zijn er nodig in de werking van de dienst?
  • Kunnen we een betere planning opmaken die verder gaat dan de waan van de dag?
  • Hoe worden mensen gestuurd in de organisatie?
  • Hoe kunnen wij de werking van deze dienst transparanter maken zodat er sprake is van een samenwerking , planning en prioritisering.
  • Wat dient er te gebeuren om te komen tot deze gewenste situatie ?

Dit onderzoek resulteerde in een analyse-rapport.  Een van de belangrijkste  conclusies was dat er een dringende nood was aan een ingreep om de leiding van de dienst te ondersteunen in hun werking zodat medewerkers op korte termijn terug energie kregen en het vertrouwen in de organisatie terug kregen. De concrete vertaling hiervan was het opstarten van een  interimmanagement waarbij er bijkomend een brug werd gemaakt tussen de nieuwe functie-invulling van het bestaande diensthoofd OW en de aanwerving van het nieuwe diensthoofd OW.

Vanuit MONDEA (dochteronderneming van Idea-Consult) werd Geert Drooghmans naar voor geschoven om deze interimopdracht op zich te nemen. Het charmeert me dan ook enorm om te zien hoe Geert, meer op een menselijke dan procesmatige manier, erin slaagt om een wederzijds vertrouwen te wekken, zowel tussen collega’s onderling als tussen het ambtelijk en politiek orgaan.  Hij heeft een veranderingsproces op gang gebracht door mensen ruimte te geven en door duidelijkheid te creëren.  Hij heeft door de invoering van voortgangsrapporten structuur gebracht in de complexe manier van werken van de dienst Openbare Werken.

Geert straalt een positieve energie uit en zet zijn technische kennis op een coachende manier in.  Op een verrassend korte termijn is Geert er in geslaagd de verandering op een, haast natuurlijke wijze, op gang te trekken.

Theo Veyfeyken, secretaris stad Hamont-Achel

Theo Veyfeyken