Een nieuwe HRM-aanpak voor stad Hoogstraten

MONDEA plantte het zaadje, wij moeten het doen groeien tot een mooie boom met stevige wortels.” Joke Verschueren, secretaris van stad Hoogstraten, is optimistisch na een vruchtbare samenwerking met MONDEA. MONDEA begeleidde het stadsbestuur bij de uitbouw van een sterke HRM-poot.

De integratie van stad en OCMW bracht voor het HRM-aspect heel wat uitdagingen met zich mee in stad Hoogstraten. MONDEA werd in 2017 door Hoogstraten gevraagd om een traject te begeleiden rond HRM. De opdracht was om de contouren van een geïntegreerde HRM-dienst op te zetten. Niet alleen de samenstelling van de dienst, maar ook de inhoudelijke prioriteiten voor de komende jaren. “Daarbij was de frisse en kritische blik van Björn en Katrien van MONDEA zeker welkom”, zegt secretaris Joke Verschueren.

HRM consultingParticipatieve aanpak
Verschueren zag in de samenwerking met MONDEA een absolute meerwaarde. “De consultants van MONDEA gingen op een participatieve manier aan de slag en bespraken thema’s als leiderschap, competenties, opleidingen, functioneren en evalueren. In deze oefening werd niet alleen het managementteam of de leidinggevenden betrokken, maar ook een uiteenlopende doorsnede van de organisatie. Door de begeleiding van MONDEA als externe partner werd het gemakkelijker om aspecten van een organisatiecultuur of ingebakken gewoonten zichtbaar te maken en te benoemen”, aldus Verschueren. “Bovendien creëerde de expertise die Björn meebracht ook de nodige objectiviteit en vergelijking met andere lokale besturen.”

Inspirerende aanzet
Deze aanpak plantte een zaadje van een nieuwe HRM-aanpak. “Op basis van het draaiboek dat MONDEA als eindresultaat afleverde, kan de spiksplinternieuwe HRM-dienst aan de slag om het zaadje te doen groeien tot een mooie boom met stevige wortels.”

Joke Verschueren, secretaris stad Hoogstraten

Joke Verschueren

Reorganisatie dienst openbare werken stad Hamont-Achel

Een optimale organisatie en dito structuur drong zich op in onze stad. Er werden verschillende initiatieven genomen om deze kans waar te maken. IDEA Consult kreeg de opdracht om het ingezette verbeteringstraject te finaliseren. Als eerste concrete aanpak stelde IDEA Consult voor om de (re)organisatie van de dienst openbare werken met de formule van een begeleidende werkgroep op te starten. Dit leidde al vlug tot het voorstel om een ad interim management aan te stellen om zo de overgang naar de reorganisatie van deze dienst voor te bereiden. Via haar dochteronderneming, MONDEA, werd de heer Geert Droogmans aangesteld als interim manager openbare werken.

Vanaf het eerste kennismakingsgesprek, dat aan deze aanstelling voorafging, was het duidelijk dat de heer Geert Droogmans bijzonder geschikt was voor deze invulling. Hij kwam zeer kordaat over, had bergen ervaring in de gemeentelijke openbare sector/werken, gaf aan voor een no-nonsense aanpak te staan en toonde de gewenste leiderschapskwaliteiten als duidelijkheid, klaarheid, luisterbereidheid, doe-kracht, organisatie-kracht, people management. Kortom hij toonde zijn zachte maar duidelijk sturende hand die medewerkers hun talenten en tekortkomingen zou tonen en ze voor hun verantwoordelijkheden en taken ging stellen en ze aan deze afspraken ging houden. Zijn natuurlijke uitstraling en zijn fysiek voorkomen ondersteunen deze kwaliteiten.

Geert Droogmans heeft al deze verwachtingen ingelost en stuurt momenteel het veranderingsproces van de dienst openbare werken waarbij de planning, de juiste taakverdeling, het maken van eenvoudige maar duidelijke afspraken en het zoeken van de juiste man op de juiste plaats ruim aan bod komt. Hij is een sturende coach die vanuit zijn heel ruime ervaring ook inhoudelijk corrigeert en zowel medewerkers als bestuur op de mogelijke financiële consequenties duidt en het begrip budgetcontrole als een aan te leren attitude voorop stelt.

Theo Schuurmans, Burgemeester Hamont-Achel

Theo Schuurmans

Interimmanagement gemeente Ranst

Een half jaar geleden viel onze gemeente vrij plots zonder diensthoofd Openbare Werken. De keuze werd gemaakt om een interimmanager aan te stellen en we namen contact op met IDEA Consult. Haar dochteronderneming, MONDEA, stelde ons op zeer korte termijn voor om deze functie in te vullen door Geert Drooghmans. Geert had meer dan twintig jaar ervaring als ingenieur in een lokaal bestuur.

Op zeer korte termijn maakte Geert zich eigen van zowel onze manier van werken, als onze belangrijkste dossiers. Geert creëerde op zijn eigen, coachende manier van leiding geven een nieuw elan bij de dienst Openbare Werken. De inertie van een aantal dossiers werden door zijn gedrevenheid en leiding omgezet in een planmatige aanpak. Zijn positivisme en inzet straalt uit over heel onze gemeentelijke organisatie. Zijn deskundigheid op gebied van wegen, patrimonium als groenbeheer resulteerde in een aangepaste visie van het beleid, bijvoorbeeld qua onderhoud van onze wegen. Geert voorziet het college van burgemeester en schepenen van kostenefficiënte en heldere adviezen, wat het beleid een positieve impuls geeft.

Onder zijn leiding kwam het dossier van de bouw van de gemeentelijke magazijnen in een stroomversnelling. Een aanzienlijke inhoudelijke sanering leverde bijkomend een stevige kostenreductie op. Budgetcontrole is hem duidelijk niet onbekend!

Wim Van der Schoot, gemeentesecretaris Ranst

Wim Van der Schoot

Interimmanagement gemeente Ranst

We waren mei 2016, de bestuursperiode was meer dan halfweg.  De realisatiegraad van onze projecten was te laag en moest dringend opgekrikt worden. We verwelkomden Geert als interimmanager voor de dienst Openbare Werken.

Op basis van zijn grote ervaring in het leiden van gemeentelijke technische diensten boekte Geert onmiddellijk resultaat. Met een half woord heeft hij genoeg om de noden van het schepencollege om te zetten naar realiseerbare projecten. Mede door zijn positivisme realiseerde hij op korte termijn een sfeer van vertrouwen tussen schepencollege en ambtenaren.

Zijn mensgerichte aanpak, no-nonsense mentaliteit en uitgebreide technische kennis vertalen zich in een nieuwe ‘drive’ binnen ons gemeentebestuur.  Zijn maturiteit zorgt voor een vernieuwde interne samenwerking tussen de gemeentelijke diensten. Ik ervaar zijn coachende manier van leiding geven als een grote meerwaarde voor onze gemeente.

Lode Hofmans, Burgemeester Ranst

Lode Hofmans