Interimmanagement stad Hamont-Achel

Vorig jaar voerde IDEA Consult in opdracht van de stad Hamont-Achel een analyse uit van de dienst Openbare Werken. Enkele basisvragen waren:

  • Welke verbeteringen zijn er nodig in de werking van de dienst?
  • Kunnen we een betere planning opmaken die verder gaat dan de waan van de dag?
  • Hoe worden mensen gestuurd in de organisatie?
  • Hoe kunnen wij de werking van deze dienst transparanter maken zodat er sprake is van een samenwerking , planning en prioritisering.
  • Wat dient er te gebeuren om te komen tot deze gewenste situatie ?

Dit onderzoek resulteerde in een analyse-rapport.  Een van de belangrijkste  conclusies was dat er een dringende nood was aan een ingreep om de leiding van de dienst te ondersteunen in hun werking zodat medewerkers op korte termijn terug energie kregen en het vertrouwen in de organisatie terug kregen. De concrete vertaling hiervan was het opstarten van een  interimmanagement waarbij er bijkomend een brug werd gemaakt tussen de nieuwe functie-invulling van het bestaande diensthoofd OW en de aanwerving van het nieuwe diensthoofd OW.

Vanuit MONDEA (dochteronderneming van Idea-Consult) werd Geert Drooghmans naar voor geschoven om deze interimopdracht op zich te nemen. Het charmeert me dan ook enorm om te zien hoe Geert, meer op een menselijke dan procesmatige manier, erin slaagt om een wederzijds vertrouwen te wekken, zowel tussen collega’s onderling als tussen het ambtelijk en politiek orgaan.  Hij heeft een veranderingsproces op gang gebracht door mensen ruimte te geven en door duidelijkheid te creëren.  Hij heeft door de invoering van voortgangsrapporten structuur gebracht in de complexe manier van werken van de dienst Openbare Werken.

Geert straalt een positieve energie uit en zet zijn technische kennis op een coachende manier in.  Op een verrassend korte termijn is Geert er in geslaagd de verandering op een, haast natuurlijke wijze, op gang te trekken.

Theo Veyfeyken, secretaris stad Hamont-Achel

Theo Veyfeyken

Coaching management OCMW Mol

In september vorig jaar heb ik een licht hartinfarct gehad. 27 Jaar in functie, de uitbouw van een ganse welzijn-site, een 320-tal personeelsleden in het zog en de nodige veranderingstrajecten, zullen daar niet vreemd aan geweest zijn. Onze voorzitter was bij mijn terugkeer zo vriendelijk de nodige ondersteuning voor mij te voorzien in de figuur van Joos Gysen van Mondel (nu MONDEA), die bij ons zijn sporen al had verdiend bij de invoering van de BBC (Gemeente en OCMW).

Ondersteunde hij toen het management van gans het lokaal bestuur, heb ik hem nu beter leren kennen als een zeer humoristische, betrokken en professionele personal coach en mentor. Na al die jaren moet men mij niet meer het klappen van de zweep leren kennen, maar door het aanreiken van tools en structuren, heb ik via hem toch een veel beter inzicht gekregen in de werking van onze organisatie en in mijn eigen functioneren hierin. Vooral in het structureel helpen uittekenen en mee opvolgen van grote veranderingstrajecten, betekent hij voor mij een grote meerwaarde. Hij geeft je goesting om er terug tegenaan te gaan!

Joos is ondertussen naar grote tevredenheid, al in verschillende andere trajecten voor Mol ingeschakeld.

Stefan Hendrix, Secretaris OCMW Mol

Stefan Hendrix

Coaching management OCMW Mol

Als organisatie of leidinggevende op zoek naar een klankbord, inspiratie bij het opzetten van (grote) veranderingstrajecten of andere bestuurlijke inzichten? Door zijn academische achtergrond beschikt Joos over een ruime theoretische bagage die hij door zijn ervaring in het werkveld op een pragmatische manier op maat vertaalt.

Joos werkt zeer vraaggericht en voelt snel de precieze behoefte aan. Aan zijn heldere analyses koppelt Joos steeds realistische en praktische oplossingen. Zijn no-nonsense aanpak, recht-voor-de-raap-houding en immer positieve ingesteldheid wekt vertrouwen dat wordt versterkt door zijn flegmatieke persoonlijkheid. Met een aangename flair in steeds gestage tred weet hij energie over te brengen op alle betrokken medewerkers. Ik ben ons bestuur uitermate dankbaar dat zij er spontaan voor gekozen heeft om hun leidinggevenden door Joos te laten ondersteunen. Het geeft onze organisatie mee zuurstof en helpt de positieve wind harder te laten waaien.

Guy Van Hoof, directeur Ten Hove OCMW Mol

Guy Van Hoof

Interimmanagement gemeente Hove

In de zes maanden die Joos voor de gemeente Hove werkt, heb ik Joos als een enthousiast en gedreven iemand leren kennen. Bruisend van ideeën, overtuigend in woord en daad maar altijd in voeling met zijn omgeving. Onze gemeentelijke organisatie staat op de drempel van talrijke veranderingstrajecten. De gemeente Hove zal in de komende tijd stappen zetten om aansluiting te vinden, misschien zelfs op een aantal terreinen het voortouw nemen, bij de visie rond een hedendaagse, klantgerichte overheidsorganisatie.

Het feit dat Joos op dit moment dicht in de buurt is om met zijn deskundigheid, met zijn positieve ingesteldheid mee aan de kar te trekken ervaar ik als een waardevolle en mooie meerwaarde.

Luc Vanrusselt, secretaris Hove

Luc Vanrusselt