Silke Van Huffel
Mondeaan Jozef II straat 40, bus 1 - 1000 Brussel +32 486 90 41 56

Silke Van Huffel is consultant voor lokale besturen. Ze heeft ervaring in zowel ad-interim operationele opdrachten als meer strategische en adviserende projecten in lokale besturen.

Haar operationele opdrachten situeerden zich voornamelijk op aankoopdiensten en diensten grondgebiedszaken. Ze is volledig vertrouwd met de praktische werking van een lokaal bestuur. Het publieke aankoopproces en de daarbij horende regelgeving op overheidsopdrachten groeiden bovendien uit tot één van haar expertise-domeinen.

Silke heeft verder ook diverse strategische projecten op haar conto staan. Zo heeft ze ervaring in het analyseren en doorlichten van specifieke diensten of functies in lokale besturen, ze voerde een aantal studieopdrachten uit en was actief adviserend teamlid in een functionele analyse voor de vernieuwing van een beleidsondersteunende softwareapplicatie.

Silke behaalde masters in de Vergelijkende en Internationale Politiek en in het Overheidsmanagement en –beleid (K.U. Leuven). Vanuit haar passie voor de publieke sector en haar voortdurende focus op resultaat en kwaliteit tracht ze in het veld mee het verschil te maken.