Interimmanagement gemeente Ranst

Een half jaar geleden viel onze gemeente vrij plots zonder diensthoofd Openbare Werken. De keuze werd gemaakt om een interimmanager aan te stellen en we namen contact op met IDEA Consult. Haar dochteronderneming, MONDEA, stelde ons op zeer korte termijn voor om deze functie in te vullen door Geert Drooghmans. Geert had meer dan twintig jaar ervaring als ingenieur in een lokaal bestuur.

Op zeer korte termijn maakte Geert zich eigen van zowel onze manier van werken, als onze belangrijkste dossiers. Geert creëerde op zijn eigen, coachende manier van leiding geven een nieuw elan bij de dienst Openbare Werken. De inertie van een aantal dossiers werden door zijn gedrevenheid en leiding omgezet in een planmatige aanpak. Zijn positivisme en inzet straalt uit over heel onze gemeentelijke organisatie. Zijn deskundigheid op gebied van wegen, patrimonium als groenbeheer resulteerde in een aangepaste visie van het beleid, bijvoorbeeld qua onderhoud van onze wegen. Geert voorziet het college van burgemeester en schepenen van kostenefficiënte en heldere adviezen, wat het beleid een positieve impuls geeft.

Onder zijn leiding kwam het dossier van de bouw van de gemeentelijke magazijnen in een stroomversnelling. Een aanzienlijke inhoudelijke sanering leverde bijkomend een stevige kostenreductie op. Budgetcontrole is hem duidelijk niet onbekend!

Wim Van der Schoot, gemeentesecretaris Ranst

Wim Van der Schoot