Reorganisatie dienst openbare werken stad Hamont-Achel

Een optimale organisatie en dito structuur drong zich op in onze stad. Er werden verschillende initiatieven genomen om deze kans waar te maken. IDEA Consult kreeg de opdracht om het ingezette verbeteringstraject te finaliseren. Als eerste concrete aanpak stelde IDEA Consult voor om de (re)organisatie van de dienst openbare werken met de formule van een begeleidende werkgroep op te starten. Dit leidde al vlug tot het voorstel om een ad interim management aan te stellen om zo de overgang naar de reorganisatie van deze dienst voor te bereiden. Via haar dochteronderneming, MONDEA, werd de heer Geert Droogmans aangesteld als interim manager openbare werken.

Vanaf het eerste kennismakingsgesprek, dat aan deze aanstelling voorafging, was het duidelijk dat de heer Geert Droogmans bijzonder geschikt was voor deze invulling. Hij kwam zeer kordaat over, had bergen ervaring in de gemeentelijke openbare sector/werken, gaf aan voor een no-nonsense aanpak te staan en toonde de gewenste leiderschapskwaliteiten als duidelijkheid, klaarheid, luisterbereidheid, doe-kracht, organisatie-kracht, people management. Kortom hij toonde zijn zachte maar duidelijk sturende hand die medewerkers hun talenten en tekortkomingen zou tonen en ze voor hun verantwoordelijkheden en taken ging stellen en ze aan deze afspraken ging houden. Zijn natuurlijke uitstraling en zijn fysiek voorkomen ondersteunen deze kwaliteiten.

Geert Droogmans heeft al deze verwachtingen ingelost en stuurt momenteel het veranderingsproces van de dienst openbare werken waarbij de planning, de juiste taakverdeling, het maken van eenvoudige maar duidelijke afspraken en het zoeken van de juiste man op de juiste plaats ruim aan bod komt. Hij is een sturende coach die vanuit zijn heel ruime ervaring ook inhoudelijk corrigeert en zowel medewerkers als bestuur op de mogelijke financiële consequenties duidt en het begrip budgetcontrole als een aan te leren attitude voorop stelt.

Theo Schuurmans, Burgemeester Hamont-Achel

Theo Schuurmans