Reorganisatie dienst schoonmaak gemeente en OCMW Sint-Katelijne-Waver door Geert Drooghmans, Partner bij MONDEA

Het bestuur wenste al enige jaren een doorlichting van de schoonmaakdienst. Deze dienst telt onder leiding van de verantwoordelijke schoonmaak een 15-tal VTE, goed voor een kleine 30 personeelsleden. De dienst poetst op heel wat locaties, maar de kern van de activiteiten speelt zich af in onze drie grote gemeentescholen. Intern kregen we deze doorlichting niet gebolwerkt. We hadden hiervoor door omstandigheden tijdelijk onvoldoende personeel in huis, maar ook onvoldoende deskundigheid.

Daarom besloten we via Poolstok een beroep te doen op de expertise van MONDEA. MONDEA was ons via eerdere samenwerkingen reeds gekend als een professionele organisatie die het reilen en zeilen van een gemeente goed kent en waar men waar krijgt voor zijn geld.

Geert Drooghmans werd door MONDEA aangeduid als onze projectleider. We kenden Geert nog niet, maar al gauw bleek dat Geert hiervoor de geknipte persoon was. Geert heeft jarenlange ervaring als diensthoofd van de technische dienst van de gemeente Oud-Turnhout. In die hoedanigheid was hij ook lid van het managementteam, dus hij kent het functioneren van gemeenten door en door. Geert kan dankzij deze ervaring zowel communiceren met het managementteam als met de beleidsverantwoordelijken, maar ook met de personeelsleden op de werkvloer.

De aanpak van MONDEA was concreet en resultaatsgericht zonder al te veel grote theorieën, maar met de nodige kennis van het werkveld. Het tempo van de doorlichting werd afgestemd op de wensen en mogelijkheden van onze organisatie.

Het resultaat van de doorlichting mag er zijn. De kost van de doorlichting door MONDEA werd op een half jaar ruim terugverdiend. Maar er is méér dan dat: ondanks een kleine personeelsbesparing werkt de schoonmaakdienst nu toch efficiënter, met meer inzet en zelfvertrouwen en in een betere verstandhouding met de schooldirecteurs en leerkrachten.

GUNTER DESMET, Algemeen directeur Sint-Katelijne-Waver

Reorganisatie dienst openbare werken stad Hamont-Achel

Een optimale organisatie en dito structuur drong zich op in onze stad. Er werden verschillende initiatieven genomen om deze kans waar te maken. IDEA Consult kreeg de opdracht om het ingezette verbeteringstraject te finaliseren. Als eerste concrete aanpak stelde IDEA Consult voor om de (re)organisatie van de dienst openbare werken met de formule van een begeleidende werkgroep op te starten. Dit leidde al vlug tot het voorstel om een ad interim management aan te stellen om zo de overgang naar de reorganisatie van deze dienst voor te bereiden. Via haar dochteronderneming, MONDEA, werd de heer Geert Droogmans aangesteld als interim manager openbare werken.

Vanaf het eerste kennismakingsgesprek, dat aan deze aanstelling voorafging, was het duidelijk dat de heer Geert Droogmans bijzonder geschikt was voor deze invulling. Hij kwam zeer kordaat over, had bergen ervaring in de gemeentelijke openbare sector/werken, gaf aan voor een no-nonsense aanpak te staan en toonde de gewenste leiderschapskwaliteiten als duidelijkheid, klaarheid, luisterbereidheid, doe-kracht, organisatie-kracht, people management. Kortom hij toonde zijn zachte maar duidelijk sturende hand die medewerkers hun talenten en tekortkomingen zou tonen en ze voor hun verantwoordelijkheden en taken ging stellen en ze aan deze afspraken ging houden. Zijn natuurlijke uitstraling en zijn fysiek voorkomen ondersteunen deze kwaliteiten.

Geert Droogmans heeft al deze verwachtingen ingelost en stuurt momenteel het veranderingsproces van de dienst openbare werken waarbij de planning, de juiste taakverdeling, het maken van eenvoudige maar duidelijke afspraken en het zoeken van de juiste man op de juiste plaats ruim aan bod komt. Hij is een sturende coach die vanuit zijn heel ruime ervaring ook inhoudelijk corrigeert en zowel medewerkers als bestuur op de mogelijke financiële consequenties duidt en het begrip budgetcontrole als een aan te leren attitude voorop stelt.

Theo Schuurmans Burgemeester Stad Hamont-Achel

Interimmanagement gemeente Berlaar

Joos startte in Berlaar als interimmanager op een historisch dieptepunt van onze afdeling Ruimte. De problemen waren groot: dossieropvolging, coördinatie en informatiedoorstroming waren ver te zoeken. De werkdruk was gigantisch en de sfeer zat onder nul. Spanningen, dossiervertraging, wrijvingen waren aan de orde van de dag, met de nodige onrust op de afdeling tot gevolg. Er moest dringend en drastisch ingegrepen worden. Joos kreeg als opdracht mee om de afdeling Ruimte te leiden met als uitgangspunt het auditen en optimaliseren van de werkprocessen, het harmoniseren van de takenpakketten en het uitwerken van een voorstel tot reorganisatie. Al heel snel waren de eerste resultaten zichtbaar: medewerkers kregen opnieuw vertrouwen in zichzelf en elkaar, namen weer verantwoordelijkheid op en toonden initiatief. De sfeer ging er met grote sprongen op vooruit; samenwerking en dialoog waren niet langer loze begrippen. Joos’ aanpak in Berlaar werkt: een ruime deskundigheid, gekruid met een grote dosis adaptatievermogen, in een uiterst mensgerichte verpakking met een hands-on mentaliteit. Voeg daar de nodige humor en flexibiliteit aan toe en je krijgt een efficiënte remedie die breedspectrum werkt.

Anja Neels Gemeentesecretatis Gemeente Berlaar

Coaches leggen talenten van Genkse kleuters bloot
“MONDEA kijkt terug én vooruit, met een kritische én motiverende blik”

Talentcoaches MONDEAStad en OCMW Genk bundelen sinds januari 2017 hun krachten voor een uniek maar vooruitstrevend project: Talentcoaches. Voor de ontwikkeling van het project kon het projectteam rekenen op de rijke ervaring van MONDEA. Het project wil extra kansen bieden aan kinderen, in het bijzonder aan de meest kwetsbare. Vrijwilligers zetten er in op talentontwikkeling bij 5-jarigen en hun gezin.

Zoals in veel steden, is ook in Genk kansarmoede en onderwijsachterstand al jaren een gekende problematiek. waardevolle manier om kinderen te helpen opgroeien tot kansrijke volwassenen is vrijetijd. Deelname aan vrijetijd is niet vanzelfsprekend als je opgroeit in een gezin dat arm aan kansen is. Het project Talentcoaches probeert daarop een antwoord te bieden. Een vrijwillige coach gaat samen met een vijfjarige kleuter en zijn gezin op weg. Spelenderwijs ontdekt hij of zij de talenten van het kind en onderzoekt welke drempels het gezin belemmeren om naar een vrijetijdsbesteding te gaan. Als duidelijk is wat de kleuter graag doet én wat tevens haalbaar is voor het gezin, leidt de coach het gezin naar de vrijetijdsbesteding toe.

Nuchtere blik op het project
“Om dit project in goede banen te kunnen leiden, deden we beroep op MONDEA”, zegt Caroline Weekers, coördinator van het project. “MONDEA heeft alles vanaf het prille begin mee begeleid. Joos Gysen van MONDEA werkte een uitgebreid voortraject uit en samen kwamen we tot een knap plan van aanpak. Zijn cross-functional flowchart, dat inzoomt op mogelijkheden en belemmeringen op elk niveau, gebruiken we tot op de dag van vandaag. Het feit dat Joos zowel vanop afstand als ter plaatse de vorderingen zeer nauwgezet opvolgt, is een grote meerwaarde. Hij kijkt terug én vooruit en dat met een kritische én motiverende blik”, aldus de projectcoördinator.

“We raden alle gemeentebesturen die een dergelijk traject willen opstarten, de deskundige begeleiding van MONDEA aan. Joos Gysen van MONDEA was in staat om als externe partij, met een nuchtere en zakelijke blik naar het hele project te kijken. Zijn assistentie heeft ons veel verder geholpen, de bijdrage van MONDEA was dan ook een absolute meerwaarde.”

Eerste prijs
“Het winnen van de ‘Slim in de Stad’-prijs in 2015 was een prachtig startsein om met een toch wel complex gegeven aan de slag te gaan”, vindt Caroline. “De ‘Slim in de Stad’-prijs is een conceptenwedstrijd waarin centrumsteden voor hun stad/stadsregio een duurzame toekomstvisie schetsen. Daar kijken we met de nodige trots op terug.” Dit voorjaar ging het project met de Talentcoaches effectief van start met een testfase. Dertien vrijwillige coaches werden, na een stevige opleiding, gekoppeld aan evenveel gezinnen. “Deze testfase gaf ons de mogelijkheid om tal van leerkansen te grijpen en zo het project te optimaliseren voor de échte start begin volgend jaar. Dan gaan we aan de slag met meer gezinnen en meer coaches. Spannend!”

Caroline Weekers Projectcoördinator Talentcoaches

Na 25 jaar te werken in de privé sector besloot ik om over te schakelen naar de functie afdelingshoofd grondgebiedzaken voor een lokaal bestuur. Jill voerde deze functie gedurende enkele maanden uit voor mijn start op 01/03/2019.

De overschakeling van privé sector naar werken voor een lokaal bestuur is niet de meest evidente stap.

Ik had echter het voordeel om begeleiding te bekomen van Jill Vermeyen. Hierbij kan ik stellen dat ik kon beroepen op haar zeer uitgebreide kennis van de werking van een lokaal bestuur alsook haar ervaring met patrimoniumbeheer. Deze uitgebreide kennis stelde mij in staat om zeer snel in te pikken op de bovenvermelde job wat na 25 jaar ervaring in de privé sector niet altijd eenvoudig is zonder de juiste begeleiding. Een zeer belangrijk item in dit verloop was ook de enorme menselijke factor waarmee deze begeleiding verlopen is. De grondige en doorgedreven professionele kennis maar ook het oog voor de menselijke factor maakt dat ik Jill kan omschrijven als een top people manager met een encyclopedie aan kennis. Dit zorgde ervoor dat wanneer er zich een probleem stelde Jill ten allen tijde beschikbaar was en bijna onmiddellijk oplossing gericht reageerde. In mijn 4 maanden werking binnen een lokaal bestuur waar Jill mijn functie voordien opnam kreeg ik van de verschillende diensten en diensthoofden waar zij leiding over had ook bovenstaande feedback. Jill kon op zeer korte tijd een zeer doordachte visie ontwikkelen over de structuur en werking van alle betrokken diensten en startte hieromtrent ook de nodige verbeteringstrajecten op.

Vandaar wil ik eindigen met een woord van oprechte dank….

 

Peter Van den Brande

Gemeentebestuur Kortenberg

Mentoring afdelingshoofd grondgebiedszaken gemeente Kortenberg + interimmanagement

Interimmanagement gemeente Hove

In de zes maanden die Joos voor de gemeente Hove werkt, heb ik Joos als een enthousiast en gedreven iemand leren kennen. Bruisend van ideeën, overtuigend in woord en daad maar altijd in voeling met zijn omgeving. Onze gemeentelijke organisatie staat op de drempel van talrijke veranderingstrajecten. De gemeente Hove zal in de komende tijd stappen zetten om aansluiting te vinden, misschien zelfs op een aantal terreinen het voortouw nemen, bij de visie rond een hedendaagse, klantgerichte overheidsorganisatie.

Het feit dat Joos op dit moment dicht in de buurt is om met zijn deskundigheid, met zijn positieve ingesteldheid mee aan de kar te trekken ervaar ik als een waardevolle en mooie meerwaarde.

Luc Vanrusselt Secretaris Hove

Interimmanagement gemeente Ranst

We waren mei 2016, de bestuursperiode was meer dan halfweg.  De realisatiegraad van onze projecten was te laag en moest dringend opgekrikt worden. We verwelkomden Geert als interimmanager voor de dienst Openbare Werken.

Op basis van zijn grote ervaring in het leiden van gemeentelijke technische diensten boekte Geert onmiddellijk resultaat. Met een half woord heeft hij genoeg om de noden van het schepencollege om te zetten naar realiseerbare projecten. Mede door zijn positivisme realiseerde hij op korte termijn een sfeer van vertrouwen tussen schepencollege en ambtenaren.

Zijn mensgerichte aanpak, no-nonsense mentaliteit en uitgebreide technische kennis vertalen zich in een nieuwe ‘drive’ binnen ons gemeentebestuur.  Zijn maturiteit zorgt voor een vernieuwde interne samenwerking tussen de gemeentelijke diensten. Ik ervaar zijn coachende manier van leiding geven als een grote meerwaarde voor onze gemeente.

Lode Hofmans Burgemeester Ranst

Werner Panis startte bij de gemeente Meise op 23 maart 2020 als projectingenieur (3 dagen per week) en vervolgens als waarnemend coördinator grondgebiedszaken (1 dag per week). De cluster grondgebiedszaken werd onder de deskundige leiding van Werner grondig hervormd.

Caroline De Ridder: “Werner is op alle gebieden en op elk moment even professioneel. Hij is gemotiveerd en neemt verantwoordelijkheid. Zo voegt hij met kennis van zijn vakgebied, zijn expertise in het coachen van mensen en zijn enthousiasme een doorslaggevende dimensie toe aan deze hervorming. Werner is besluitvaardig en kan nieuwe praktijken ook implementeren in de organisatie. Ook in de omgang is Werner een zeer rustig persoon en weet hij mensen goed te motiveren. Dankzij de samenwerking met Mondea kunnen we beroep doen op hun netwerk, wat ons als organisatie op vele vlakken vooruithelpt.”

Caroline De Ridder, algemeen directeur gemeente Meise

 

Project- en interimmanagement gemeente Meise.

Schouder aan schouder samen de fusie in Oudsbergen waarmaken

Guy Bodeux, algemeen directeur van de nieuwe fusiegemeente Oudsbergen, vertelt ons hoe hij de inzet van Mondea in het fusietraject ervaren heeft:

“Toen op 23 februari 2016 werd aangekondigd dat de gemeenten Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek een vrijwillige gemeentefusie wilden onderzoeken, vielen voor de administraties in deze gemeenten van het ene moment in het andere alle zekerheden weg. Binnen een uitbarsting van emoties moest de basis worden gelegd voor de latere nieuwe gemeente Oudsbergen. Niet evident… En waar we dachten dat bepaalde zaken uit de literatuur rond fusies en de dynamieken er rond ons zouden bespaard blijven, bleek niets minder waar.

In beide voormalige gemeenten bestond een traditie van relatief beperkte inzet van consultancy bij organisatievraagstukken. Wat we zelf kunnen, kunnen we beter, en al zeker goedkoper. Tot op vandaag bestaat dit idee. Intussen leerden we dat gierigheid en zuinigheid op dat vlak verschillende betekenissen hebben. We erkennen vandaag dat er momenten zijn in de ontwikkeling van een organisatie dat we niet steeds vanuit onze eigen positie alle rollen kunnen opnemen of waarmaken. Zo waren er momenten dat we vaststelden dat je in discussies niet onderwerp én procesbegeleider tegelijk kan zijn, en dat je deze laatste rol best overlaat aan een externe. Ook waren er periodes dat medewerkers op cruciale functies uitvielen of de onderneming verlieten, en dat je tijdelijk moest kunnen borgen dat de ‘tent open bleef’, of bepaalde essentiële projecten niet stilvielen. Tot slot vroeg een fusie natuurlijk ook heel veel managementvermogen, en was je in dergelijke veranderingsomgeving niet steeds in de mogelijkheid van deze voldoende in huis te hebben.

Het partnerschap het Mondea is voor Oudsbergen de afgelopen jaren dan ook van enorm belang geweest.
Katrien Colson is gedurende maanden vervangend diensthoofd Vrije Tijd geweest, op een ogenblik dat de fusie in de geesten van medewerkers nog embryonaal was, maar de tijd voor het nemen van beslissingen wel tikte.
– Onze personeelsdienst, op momenten van grote veranderingen steeds een kritisch punt, dreigde te blokkeren, waardoor werving en selectie dreigde stil te vallen in een periode dat meerdere medewerkers de organisatie verlieten. Björn Caljon, maar vooral Katrien Geets (die al eerder voor onze organisatie werkte) hielpen ons deze periode overwinnen. Tot op vandaag mogen we rekenen op haar ondersteuning om het tempo erin te houden ter invulling van ons nieuwe organogram.
– En intussen moest er, in alle turbulentie en met beperkt management, een nieuwe organisatie op poten gezet worden… Hierbij kregen we Frank Truyts om ons, vanuit zijn kennis, maar ook als mens (en ook dat is nodig!), bij te staan in 4 essentiële zaken bij de ontwikkeling van een nieuwe gemeente :
o de opmaak van de nieuwe BBC-cyclus
o de opmaak van een nieuw dienstverleningsmodel (en huisvestingsplan)
o het opmaken van het organogram
o het vastleggen van de nodige arbeidsvoorwaarden
Vandaag ondersteunt Frank Oudsbergen vooral bij het implementeren van de nieuwe organisatiestructuur, en het ondersteunen van diensthoofden bij het uitklaren en de neuzen in dezelfde richting krijgen. Samen met Mondea bouwen we nog steeds verder aan Oudsbergen.”

Guy Bodeux Algemeen directeur Oudsbergen

Ongeveer drie jaar geleden startte Steven Schatteman in de nieuwe rol van ‘manager ruimte’ bij de stad Hoogstraten.

“Bij mijn start werd snel duidelijk dat er toch wel wat werk aan de winkel was om van alle diensten die binnen mijn pakket vielen een gestroomlijnd geheel te maken” (Steven Schatteman)

Zowel in de afbakening van de verantwoordelijkheden tussen de diensten onderling als binnen de diensten zelf was veel onduidelijkheid over functie-inhoud en taken. Bovendien ontbraken een aantal essentiële figuren in het organogram. Er was een intensieve, maar succesvolle, aanwervingsronde nodig om de organisatorische gaten te vullen en  de juiste aansturing te vinden. Ook binnen de technische dienst, die ondertussen omgedoopt werd tot dienst stadspatrimonium, kwamen diezelfde pijnpunten naar voren. Bovendien was de nieuwe coördinator nog maar net in dienst en ging ook de ploegbaas groen op pensioen. Met hem verdween een tijdperk en een deel knowhow. En tot slot ging de ploegbaas gebouwen elders aan de slag. Het was voor iedereen soms een beetje pompen of verzuipen. Kortom, tijd om een extra hulplijn in te schakelen.

Mondeaan Jan Boutsen ging er in het najaar van 2019 aan de slag. Jan had de nodig ervaring in dergelijke opdrachten, maar kwam bij de stad Hoogstraten in een complexe situatie terecht waarbij hij zowel dagdagelijkse aansturing moest geven als vanuit een helikopterzicht analyses moest maken van de werking van de globale dienst. Een opdracht met vele petjes, zowel hands-on als organisatorisch, waar de weerstand soms groot was.

“Ik koos voor de methodiek van de ‘werven’ waarbij gevonden problemen en pijnpunten als aparte items werden aangepakt en vertaald werden naar vebetertrajecten en procedures” (Jan Boutsen)

Jan moest bovendien rekening houden met de nieuwe visie op de toekomstvisie die ook vanuit Steven zijn verwachtingen als manager bestond en met veel andere actoren die allemaal een stem in het proces wilden hebben. Maar met de tactiek van de werven slaagde Jan er in een flink aantal zaken een nieuwe dynamiek te geven.

Jan haalde heel wat zaken uit hun verstarde gewoonten, wat op hun beurt de hele organisatie naar een hoger peil tilde en vanzelf nieuwe initiatieven deed opstarten. Een geslaagde missie. (Steven Schatteman)

Steven Schatteman

Interimmanagement gemeente Ranst

Een half jaar geleden viel onze gemeente vrij plots zonder diensthoofd Openbare Werken. De keuze werd gemaakt om een interimmanager aan te stellen en we namen contact op met IDEA Consult. Haar dochteronderneming, MONDEA, stelde ons op zeer korte termijn voor om deze functie in te vullen door Geert Drooghmans. Geert had meer dan twintig jaar ervaring als ingenieur in een lokaal bestuur.

Op zeer korte termijn maakte Geert zich eigen van zowel onze manier van werken, als onze belangrijkste dossiers. Geert creëerde op zijn eigen, coachende manier van leiding geven een nieuw elan bij de dienst Openbare Werken. De inertie van een aantal dossiers werden door zijn gedrevenheid en leiding omgezet in een planmatige aanpak. Zijn positivisme en inzet straalt uit over heel onze gemeentelijke organisatie. Zijn deskundigheid op gebied van wegen, patrimonium als groenbeheer resulteerde in een aangepaste visie van het beleid, bijvoorbeeld qua onderhoud van onze wegen. Geert voorziet het college van burgemeester en schepenen van kostenefficiënte en heldere adviezen, wat het beleid een positieve impuls geeft.

Onder zijn leiding kwam het dossier van de bouw van de gemeentelijke magazijnen in een stroomversnelling. Een aanzienlijke inhoudelijke sanering leverde bijkomend een stevige kostenreductie op. Budgetcontrole is hem duidelijk niet onbekend!

Wim Van der Schoot Gemeentesecretaris Ranst

Coaching management OCMW Mol

Als organisatie of leidinggevende op zoek naar een klankbord, inspiratie bij het opzetten van (grote) veranderingstrajecten of andere bestuurlijke inzichten? Door zijn academische achtergrond beschikt Joos over een ruime theoretische bagage die hij door zijn ervaring in het werkveld op een pragmatische manier op maat vertaalt.

Joos werkt zeer vraaggericht en voelt snel de precieze behoefte aan. Aan zijn heldere analyses koppelt Joos steeds realistische en praktische oplossingen. Zijn no-nonsense aanpak, recht-voor-de-raap-houding en immer positieve ingesteldheid wekt vertrouwen dat wordt versterkt door zijn flegmatieke persoonlijkheid. Met een aangename flair in steeds gestage tred weet hij energie over te brengen op alle betrokken medewerkers. Ik ben ons bestuur uitermate dankbaar dat zij er spontaan voor gekozen heeft om hun leidinggevenden door Joos te laten ondersteunen. Het geeft onze organisatie mee zuurstof en helpt de positieve wind harder te laten waaien.

Guy Van Hoof Directeur Ten Hove, OCMW Mol

Interimmanagement stad Hamont-Achel

Vorig jaar voerde IDEA Consult in opdracht van de stad Hamont-Achel een analyse uit van de dienst Openbare Werken. Enkele basisvragen waren:

  • Welke verbeteringen zijn er nodig in de werking van de dienst?
  • Kunnen we een betere planning opmaken die verder gaat dan de waan van de dag?
  • Hoe worden mensen gestuurd in de organisatie?
  • Hoe kunnen wij de werking van deze dienst transparanter maken zodat er sprake is van een samenwerking , planning en prioritisering.
  • Wat dient er te gebeuren om te komen tot deze gewenste situatie ?

Dit onderzoek resulteerde in een analyse-rapport.  Een van de belangrijkste  conclusies was dat er een dringende nood was aan een ingreep om de leiding van de dienst te ondersteunen in hun werking zodat medewerkers op korte termijn terug energie kregen en het vertrouwen in de organisatie terug kregen. De concrete vertaling hiervan was het opstarten van een  interimmanagement waarbij er bijkomend een brug werd gemaakt tussen de nieuwe functie-invulling van het bestaande diensthoofd OW en de aanwerving van het nieuwe diensthoofd OW.

Vanuit MONDEA (dochteronderneming van Idea-Consult) werd Geert Drooghmans naar voor geschoven om deze interimopdracht op zich te nemen. Het charmeert me dan ook enorm om te zien hoe Geert, meer op een menselijke dan procesmatige manier, erin slaagt om een wederzijds vertrouwen te wekken, zowel tussen collega’s onderling als tussen het ambtelijk en politiek orgaan.  Hij heeft een veranderingsproces op gang gebracht door mensen ruimte te geven en door duidelijkheid te creëren.  Hij heeft door de invoering van voortgangsrapporten structuur gebracht in de complexe manier van werken van de dienst Openbare Werken.

Geert straalt een positieve energie uit en zet zijn technische kennis op een coachende manier in.  Op een verrassend korte termijn is Geert er in geslaagd de verandering op een, haast natuurlijke wijze, op gang te trekken.

Theo Veyfeyken Secretaris Stad Hamont-Achel

Coaching management OCMW Mol

In september vorig jaar heb ik een licht hartinfarct gehad. 27 Jaar in functie, de uitbouw van een ganse welzijn-site, een 320-tal personeelsleden in het zog en de nodige veranderingstrajecten, zullen daar niet vreemd aan geweest zijn. Onze voorzitter was bij mijn terugkeer zo vriendelijk de nodige ondersteuning voor mij te voorzien in de figuur van Joos Gysen van Mondel (nu MONDEA), die bij ons zijn sporen al had verdiend bij de invoering van de BBC (Gemeente en OCMW).

Ondersteunde hij toen het management van gans het lokaal bestuur, heb ik hem nu beter leren kennen als een zeer humoristische, betrokken en professionele personal coach en mentor. Na al die jaren moet men mij niet meer het klappen van de zweep leren kennen, maar door het aanreiken van tools en structuren, heb ik via hem toch een veel beter inzicht gekregen in de werking van onze organisatie en in mijn eigen functioneren hierin. Vooral in het structureel helpen uittekenen en mee opvolgen van grote veranderingstrajecten, betekent hij voor mij een grote meerwaarde. Hij geeft je goesting om er terug tegenaan te gaan!

Joos is ondertussen naar grote tevredenheid, al in verschillende andere trajecten voor Mol ingeschakeld.

Stefan Hendrix Secretaris OCMW Mol

“Zijn professionaliteit vormde een absolute meerwaarde voor onze gemeente”

Björn Caljon, senior expert bij MONDEA, was van 2016 tot eind 2017 interimmanager in gemeente Bornem. Een tevreden gemeentesecretaris blikt terug op een fijne samenwerking. “Björn heeft zich in een sneltempo Plan Bornem eigen gemaakt, mee verder verfijnd en de implementatie mogelijk gemaakt.”

Gemeente Bornem werd in 2016 geconfronteerd met het onverwachte vertrek van het diensthoofd HR, op een moment dat de organisatie volop in verandering was. Plan Bornem, de reorganisatie naar aanleiding van de integratie gemeente en OCMW, kwam stillaan op kruissnelheid. Het nieuwe gemeenschappelijke organogram stond op de drempel van de formele goedkeuringsprocedure, waarna de invulling van de diverse functies via interne mobiliteit, bevordering- en aanwervingsprocedures kon beginnen. “We hadden dringend nood aan een ervaren HR-manager om dit implementatieproces mee vorm te geven en de medewerkers van de personeelsdienst de nodige sturing te geven om de uitrol ervan te faciliteren”, zegt Liesje Raemdonck. Raemdonck is secretaris in gemeente Bornem.

Ervaring met interimmanagement
“Op dat moment was het een strategische keuze van het managementteam om op korte termijn externe ondersteuning in te roepen via interimmanagement in plaats van de zoektocht naar een nieuw diensthoofd op te starten, waarmee mogelijk veel kostbare tijd zou verloren gaan. We kwamen bij Björn Caljon van MONDEA terecht. Enerzijds omdat hij onze organisatie kende vanuit een professioneel verleden, anderzijds omwille van zijn ervaring met interimmanagement in andere lokale besturen.”

Flexibiliteit en professionaliteit
De secretaris is erg tevreden over de samenwerking met Björn Caljon. “Björn heeft zich in sneltempo Plan Bornem eigen gemaakt, mee verder verfijnd en de implementatie mogelijk gemaakt. Dat deed hij door zowel het juridische aspect te bewaken als voldoende aandacht te besteden aan elementen als communicatie.

Een jaar lang heeft hij ons HR-team professioneel aangestuurd en ondersteund, waarna onze nieuw diensthoofd de fakkel heeft overgenomen. Omdat we op dat ogenblik opnieuw geconfronteerd werden met een moeilijk in te vullen managementfunctie, clustercoördinator ruimte, hebben we Björn gevraagd om nog eventjes aan boord te blijven en binnen deze technische cluster het roer over te nemen. De flexibiliteit en professionaliteit waarmee Björn onze vraag heeft beantwoord was een absolute meerwaarde voor onze organisatie op een moment dat we toch door woelige wateren zijn gegaan.”

Liesje Raemdonck, gemeentesecretaris Bornem Algemeen Directeur Bornem

Een nieuwe HRM-aanpak voor stad Hoogstraten

MONDEA plantte het zaadje, wij moeten het doen groeien tot een mooie boom met stevige wortels.” Joke Verschueren, secretaris van stad Hoogstraten, is optimistisch na een vruchtbare samenwerking met MONDEA. MONDEA begeleidde het stadsbestuur bij de uitbouw van een sterke HRM-poot.

De integratie van stad en OCMW bracht voor het HRM-aspect heel wat uitdagingen met zich mee in stad Hoogstraten. MONDEA werd in 2017 door Hoogstraten gevraagd om een traject te begeleiden rond HRM. De opdracht was om de contouren van een geïntegreerde HRM-dienst op te zetten. Niet alleen de samenstelling van de dienst, maar ook de inhoudelijke prioriteiten voor de komende jaren. “Daarbij was de frisse en kritische blik van Björn en Katrien van MONDEA zeker welkom”, zegt secretaris Joke Verschueren.

HRM consultingParticipatieve aanpak
Verschueren zag in de samenwerking met MONDEA een absolute meerwaarde. “De consultants van MONDEA gingen op een participatieve manier aan de slag en bespraken thema’s als leiderschap, competenties, opleidingen, functioneren en evalueren. In deze oefening werd niet alleen het managementteam of de leidinggevenden betrokken, maar ook een uiteenlopende doorsnede van de organisatie. Door de begeleiding van MONDEA als externe partner werd het gemakkelijker om aspecten van een organisatiecultuur of ingebakken gewoonten zichtbaar te maken en te benoemen”, aldus Verschueren. “Bovendien creëerde de expertise die Björn meebracht ook de nodige objectiviteit en vergelijking met andere lokale besturen.”

Inspirerende aanzet
Deze aanpak plantte een zaadje van een nieuwe HRM-aanpak. “Op basis van het draaiboek dat MONDEA als eindresultaat afleverde, kan de spiksplinternieuwe HRM-dienst aan de slag om het zaadje te doen groeien tot een mooie boom met stevige wortels.”

Joke Verschueren Secretaris stad Hoogstraten