Anne Appeltans-Janssen

Anne Appeltans-Janssen heeft verschillende ervaringen opgedaan binnen de overheidscontext. Zo heeft zij de overheidsorganisatie langs verschillende kanten leren kennen. Als adviseur van Kris Peeters stond ze mee aan de wieg van het beleid. Als OCMW-voorzitter heeft ze dit beleid kunnen vertalen naar acties binnen de organisatie van Grobbendonk.

Als Mondeaan vertaalt ze nu haar kennis in concrete acties door besturen mee te ondersteunen in het uitwerken van hun ambities. Haar kennis van de zorgsector is hierin een sterke meerwaarde, maar ook haar ervaring in het uitzetten van een meerjarenplan is hierbij zeer nuttig.

+32 484 042 573