Bart Van Herck

Bart Van Herck is licentiaat politieke wetenschappen (KU Leuven), met aanvullende studies aan de UGent en de Vlerick Leuven Gent Management School. Alvorens zich aan te sluiten bij IDEA Consult en later MONDEA, was hij 11 jaar streekmanager in het Meetjesland (Oost-Vlaanderen). Hij deed ook ervaring op als ontvanger (financieel beheerder) binnen een lokaal bestuur en als cultuurfunctionaris bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De voorbije jaren groeide hij binnen IDEA Consult verder uit tot expert in strategie, organisatie, beleidsevaluatie en gebiedsontwikkeling.

Bart trad de voorbije jaren op als projectleider voor integratietrajecten gemeente-OCMW en werkte nieuwe organisatie- en dienstverleningsmodellen, strategieopdrachten en trendstudies uit. Op Vlaams en Europees niveau is hij bezig rond het thema stedelijke en regionale ontwikkeling. Bart is ook verbonden aan de Universiteit Gent als lector regionale economie.

+32 477 263 433
bart.vanherck@ideaconsult.be
+32 477 263 433