Frank Truyts

Frank Truyts heeft een diploma lichamelijke opvoeding op zak, zodat de coachende manier van werken hem in het bloed zit. Met de juiste kwalificaties en didactische competenties loopt hij over van enthousiasme om zijn opgedane kennis te delen met anderen. Gedreven en met veel goesting werkt hij aan organisatieprojecten. Frank werkt reeds meer dan 25 jaar voor de publieke sector.

Frank startte zijn carrière bij de gemeente Putte als diensthoofd sport. Hij werkte er bestekken uit voor de sportaccomodaties en nam ook de projectopvolging van deze grote bouwprojecten voor zijn rekening. Nadien groeide hij door als clustercoördinator burger, gezin en vrije tijd waar Frank gedurende 8 jaar ervaring opbouwde binnen het managementteam. In 2012 bij de overschakeling naar de BBC werd Frank aangesteld als interne projectleider zodat hij ook op dat terrein de nodige bagage verzamelde.

De voorbije jaren was Frank voor MONDEA projectleider van diverse projecten rond organisatieverandering en creëerde hij praktische oplossingen op het vlak van organisatie, strategie en veranderingsmanagement. Nieuwe informatietechnologieën wekken zijn interesse en tracht hij te implementeren binnen een lokaal bestuur.

+32 497 111 012
frank.truyts@mon-dea.be
+32 497 111 012