Karolien Dezeure

Karolien Dezeure is manager groeiende organisaties bij MONDEA. Ze is licentiaat in de sociale wetenschappen en heeft een aanvullende master in de beleidsanalyse.

Alvorens bij MONDEA aan de slag te gaan, was Karolien actief in het lokaal bestuur Aalst (1800 medewerkers). Eerst als coördinator stedelijk beleid (2011-2014) waar ze verantwoordelijk was voor organisatiebrede trajecten zoals de opmaak van het memorandum, coördinatie van de stedenfondsmiddelen, en het meerjarenplan. Daarna als directeur ondersteunende diensten (2014-2019). Ze gaf daarbij leiding aan vijf diensten (dienst Personeel en organisatie, dienst Juridische zaken, dienst ICT, dienst Stadsmarketing en communicatie, dienst Strategische planning).  Met als duidelijke missie om een klantgerichte, pro-actieve en innovatieve dienstverlening aan te bieden voor de interne klanten, zijn er binnen het departement interne ondersteuning heel wat projecten gerealiseerd en herstructureringen doorgevoerd: herwerking welzijnsbeleid voor de medewerkers, de digitalisering van het vergadersysteem, implementeren van een permanente feedback system, een ondersteunend traject voor leidinggevenden, de vernieuwde website met de module ‘mijnaalst’, het evenementenloket, integratie van de dienstverlening stad en OCMW, fusie van diensten … Karolien maakte deel uit van het managementteam en verving de algemeen directeur bij zijn afwezigheid. Alvorens werkzaam te zijn in Aalst deed Karolien ervaring op als wetenschappelijk onderzoeker achtereenvolgens aan de KULeuven en aan de UGent. Het resulteerde onder andere in een doctoraat over ‘stedelijke participatie’. Tijdens deze periode begeleidde Karolien diverse participatieve trajecten zowel in sociale organisaties als in steden. Betrokkenheid creëren en samenwerken zijn bij Karolien dan ook geen loze begrippen.

+32 498 856 100
karolien.dezeure@mon-dea.be
+32 498 856 100