Katrien Geets

Katrien Geets is master in de sociale en culturele agogiek met een aanvullende opleiding tot sociaal bemiddelaar aan de KU Leuven. Alvorens zij aan de slag ging bij MONDEA was zij jarenlang actief in de sector van de lokale besturen, waar zij zich specialiseerde in sociale wetgeving, rechtspositie van het personeel, belangenbehartiging en bemiddeling. Als bijblijfconsulent (project van de Vlaamse Overheid) deed Katrien ervaring op in het toeleiden van doelgroepen naar de arbeidsmarkt en deed zij een brede kennis op van arbeidsmarktbeleid en sociaal beleid.

Katrien is sterk in netwerken en kent de noden en de uitdagingen van overheden. Hoewel Katrien vooral thuis is in de sector van de lokale besturen (inkanteling OCMW in gemeente, oprichting publieke Zorgbedrijven, rechtspositie, HRM…), heeft zij ook voeling met het gehele overheidsapparaat en kan zij zich snel inwerken. Katrien heeft een bijzondere interesse en kundigheid in sociale bemiddeling in organisaties (bemiddelen bij arbeidsconflicten) en heeft ook een grote interesse en kennis van het culturele veld. Zo deed zij ondermeer ervaring op bij het Toneelhuis, Bronks (kinder-en jeugdtheater in Brussel) en Jeugd en Muziek Brussel (BOZAR).

Sinds 2017 is Katrien voor MONDEA actief in lokale besturen. Zij heeft meerdere projecten als HRM-expert op haar naam staan, was actief als diensthoofd ad interim van de dienst Vrije Tijd in Meeuwen-Gruitrode, begeleidde bij de Vlaamse Overheid mee de fusie van twee departementen en was ze projectleider voor de inkanteling van OCMW en gemeente Machelen.

+32 474 440 597
katrien.geets@mon-dea.be
+32 474 440 597