Luc Bielen

Luc Bielen studeerde in 1995 af als industrieel ingenieur bouwkunde. Een jaar later haalde hij ook het diploma van industrieel ingenieur bouwkunde (optie landmeten) aan de Hogeschool Gent. Via Vlario werd hij afkoppelingsadviseur en volgde hij opleidingen ‘opmaak bestekken (SB 250)’.

Luc heeft al ruim 23 jaar ervaring als landmeter – expert opgedaan bij verschillende bedrijven, waarvan het grootste deel als zelfstandige.
Direct na afronding van de opleiding landmeter – expert in 1996 begon hij als landmeter – CAD-operator bij een Nederlands landmeterskantoor, waar hij verantwoordelijke voor de afdeling België werd. In 1999 werd hij meewerkend vennoot. Een jaar later stichtte hij tezamen met zijn echtgenote, die ook landmeter-expert is, een eigen vennootschap.
Momenteel is hij werkzaam als zelfstandig landmeter – expert bij zijn eigen eenmanszaak L-B Dimensions.

Zijn werkzaamheden bestaan voornamelijk uit metingen, verkavelingen, verdelingen, ontwerp van riolering en wegenis, indienen van omgevingsvergunningen, schattingen, expertises en plaatsbeschrijving. Verder adviseert hij studiebureaus betreffende topologie, ruimtelijke aankleding en waterhuishouding. Luc is ondervoorzitter van de Koninklijke Beroepsvereniging van de Limburgse Landmeters-experten. Luc ondersteunt momenteel de dienst stedenbouw van de gemeente Brecht en begeleidt de gemeente Steenokkerzeel bij onteigeningsdossiers.

+32 494 945 414
Luc.bielen@team-mondea.be
+32 494 945 414