Sander Jansens

Sander Jansens is bio-ingenieur in het land-en bosbeheer en volgde daarbij een minor Landbouweconomie.

Hij startte zijn professionele carrière in 2006 bij de Provincie Antwerpen in een coördinerende rol bij de toenmalige bosgroep Kempense Heuvelrug. Daar startte hij onder andere de vrijwilligerswerking van de bosgroepen op die ondertussen is uitgegroeid tot een vaste waarde in het bosbeheer van de noorderkempen. Bij Inverde, een eigen vermogen van het Agentschap voor Natuur en Bos, zorgde hij voor de opleidingen van medewerkers van het ANB en van professionele bosexploitanten.

In 2011 richtte Sander, samen met een collega, Landmax op. Landmax is een pragmatisch adviesbureau voor groenbeheer. Landmax groeide op korte tijd uit tot marktleider bij de private, grotere boseigenaars. De medewerkers van Landmax adviseren niet enkel technisch en juridisch voor private eigenaars maar coördineren ook de realisatie van inrichtings- en beheerwerken. Ook bij de ‘ecologisch-groen’-geralateerde overheidsopdrachten is Landmax een vaste waarde, zowel voor beleidsopdrachten als verschillende types beheerplanning (natuur-, berm-, boombeheerplanning).

Het dochterbedrijf Landbeheer werd opgericht in 2014. Landbeheer was de praktische poot van Landmax die vooral arbeidersprofielen tewerkstelt. Omwille van tactische overwegingen en neutraliteit ten opzichte van opdrachtgevers werd het dochterbedrijf verkocht in 2015. In 2015 combineerde Sander de dagelijkse leiding van Landmax met een rol als projectmanager bij het bouwbedrijf Belfaconstruct. Sander volgde daarbij de isolatie en beplating van vergistingsinstallaties op in België, Frankrijk, Nederland en Noorwegen en deed prospectie op de Britse en Afrikaanse markt. Sander versterkt het team sterke technische organisaties bij MONDEA.

+32 475 914 588
sander.jansens@team-mondea.be
+32 475 914 588