Sigrid Baeyens

Sigrid Baeyens heeft meer dan 24 jaar ervaring binnen HR. Zij is sinds april 2018 freelance HR consultant. In juni 2018 startte zij als externe recruiter voor de stad Hasselt. In de eerste maanden werd zij samen met een collega van het team ‘werving en selectie’ verantwoordelijk voor de mutaties in het kader van de integratie tussen stad en OCMW Hasselt. Door het samensmelten van deze 2 organisatie verloren er een 40-tal medewerkers hun job. Samen met een collega heeft zij alle medewerkers doorgelicht en zijn ze op zoek gegaan naar een nieuwe functie-invulling. Dit project is succesvol verlopen.

Daarnaast is zij met 3 andere consultants verantwoordelijk voor de reguliere selectieprocedures, interne mutaties, bevorderingen en tijdelijke invullingen. Zij hebben samen de RPR herschreven en hebben de doorlooptijd van de reguliere selecties van 9 maanden tot 3 maanden gebracht. Zij heeft eveneens de aanpak van de bevorderingen herbekeken en alles meer competentiegericht benaderd.
Daarnaast kan zij met haar generalistische kennis ingezet worden op HR projecten in allerlei HR gebieden (learning development, absenteïsmebeleid, churn, exitbeleid, syndicale werking,…)

Door haar oprechte interesse in andere mensen weet zij ervoor te zorgen dat iedereen betrokken is. Haar manier van werken vindt een goede balans tussen de noden van de werkgever en deze van de werknemers. Zij wordt geprezen voor haar passie, enthousiasme en betrokkenheid. Ze is op haar best wanneer zij met mensen en situaties te maken heeft die om samenwerking vragen.

+32 479 21 73 34
Sigrid.baeyens@team-mondea.be
+32 479 217 334