Stijn Vandenbroucke

Stijn Vandenbroucke is toezichthouder milieuhandhaving bij de stad Antwerpen. Hij werd er initieel aangeworven als deskundige bouwvoorschriften, maar onmiddellijk de opdracht aangenomen om een cel brandveiligheid op te starten welke naast de brandweer brandpreventieopdrachten uitvoert.

Stijn neemt steeds coachende, adviserende en opleidende functies op zich waarbij het ontwikkelen van pilootprojecten en nieuwe werkmethodieken een must zijn. Stijn is vandaag aan de slag als lokaal toezichthouder (Vlaremambtenaar), een job waarbij technisch inzicht, kennis van wetgeving, een evenwichtige handhavingsmethodiek en veel zin voor communicatie voor een constante uitdaging zorgen. Stijn begeleidt milieudiensten bij lokale besturen.

+32 497 263 892
stijn.vandenbroucke@team-mondea.be
+32 497 263 892